Call: 07592 - 232945
  dccb_vidisha@yahoo.com
  cbsvidisha.mp@gmail.com
Branch Code Branch Name Branch Manager Email Mobile Telephone Pincode
00201 Main Vidisha Mr. Neeraj Mehra jskbvds_vidisha@yahoo.in 7389928214 7592232030 464001
00024 Anandpur Mr. Bhikam Singh jskbvds_anandpur@yahoo.com 7389928247 7590278705 464114
00017 Tharr Mrs. Ranjana Tiwari jskbvds_tharr@yahoo.com 7389928216 7592232904 464001
00013 Devkhajuri Mr. Surya Prakash Sharma jskbvds_devkhajuri@yahoo.com 7389928218 7592241335 464258
00023 Sankalkhera Mr. Santosh Mishra jskbvds_sankalkhera@yahoo.com 7389928220 7592246279 464113
00009 Gulabganj Mr. Virendra Kushwaha jskbvds_gulabganj@yahoo.com 7389928225 7596266203 464220
00005 Kurbai Mr. Rakesh Rai jskbvds_kurwai@yahoo.com 7389928238 7593247227 464224
00001 Main Basoda Mr. Sushil Kumar Sharma jskbvds_basoda@yahoo.com 7389928231 7594220043 464221
00101 Main Sironj Mr.Prakash Babu Sharma jskbvds_sironj@yahoo.com 7389928242 7591253030 464228
00020 M/E Sironj Mr. Haricharan Sharma jskbvds_sironjme@yahoo.com 7389928255 7591253299 464228
00019 Udaipur Mr. Mahesh Yadav jskbvds_udaypur@yahoo.com 7389928236 7594225550 464221
00016 Barro Mr. Mahesh Chaudhary jskbvds_barro@yahoo.com 7389928223 7592242181 464226
00015 M/E Basoda Mr. Mahesh Dixit jskbvds_mebasoda@yahoo.com 7389928254 7594220424 464221
00014 M/E Tilak Chowk Mr. Vinod Ahirwar jskbvds_tilakchouk@yahoo.in 7389928253 7592232920 464001
00021 Haidargar Mr. Anil Gaud jskbvds_haidargad@yahoo.com 7389928229 7596264140 464331
00008 Gyaraspur Mr. Satish Saxena jskbvds_gyaraspur@yahoo.in 7389928227 7596263079 464331
00012 Pathari Mr. Manoj Gupta jskbvds_pathari@yahoo.com 7389928240 7593245424 464337
00006 Lateri Mr. Abdul Hamid Khan jskbvds_lateri@yahoo.com 7389928245 7590276225 464114
00010 Tyonda Mr. Saleem Khan jskbvds_tyonda@yahoo.com 7389928234 7594228707 464334
00011 Nateran Mr.Pramod Sharma jskbvds_nateran@yahoo.com 7389928251 7595259026 464258
00007 Shamshabad Mr. Ravi Ahirwar jskbvds_shamshabad@yahoo.com 7389928249 7595257335 464111

© 2018 Jskbvidisha.com All Rights Reserved. Developer Anks Soft Tech Pvt Ltd